Přehled vlastností čaker
Vlastnost 1. Kořenová 2. Sakrální 3. Solární 4. Srdeční 5. Krční 6. Čelní 7. Temenní
Sanskritský název Můladhára-čakra Svádhišthána-čakra Manipúra-čakra Anáhata-čakra Višuddhi-čakra Ádžňá-čakra Sahasrára-čakra
Umístění na nejnižším konci páteře, pod kostrčí asi 3 cm nad dolním koncem páteře mezi řitní a křížovou kostí na páteři ve výši pupku v těle uprostřed hrudi v oblasti hrtanu na horním konci páteře s vyzařováním do středu čela mezi obočím vrcholek lebky
Barva červená – vitalita oranžová – aktivita, energie, radost, naděje žlutá, oranžová – oheň, energie nebesky modrá – čistota, volnost, šíře, nekonečnost, oranžová a zelená – vyzařování ohně z manipúra-čakry modrofialová – šíře, nekonečnost bílá jako mléko – jas, čistota průzračná jako diamant – čisté božské vědomí
Tattva prthivi (země) – matka, síla, výživa, jistota, ochrana apás (voda) – měkká, poddajná tédžas (oheň) – spalování potravy, oheň trávení, pročišťování váju (vzduch) – pohyb, energie, dotek, cit akáša – prostor anapuda-tattva – guru-tattva ádi-tattva – átmá
Mantra LAM VAM RAM JAM HAM ÓM AUM
Lotos čtyři okvětní plátky, čtyři světové strany šest okvětních plátků – symbolizují šest překážek na cestě rozvoje: hněv, nenávist, chamtivost, závist, krutost, lenost deset okvětních plátků – symbol deseti prán dvanáct okvětních plátků – dvanáct vlastností srdce: radost, mír, dobro, trpělivost, harmonie, průzračnost, soucit, čistota, porozumění, schopnost odpouštět, blaženost šestnáct okvětních plátků – šestnáct samohlásek sanskrku dva okvětní plátky – symbol Šivy a Šakti tisíc okvětních plátků – symbol nekonečna
Zvíře slon se sedmi choboty – moudrost, bohatství, sapta Dhátu (sedm nerostů) krokodýl – lenost, netečnost beran – síla, aktivita antilopa – bdělost, hbitost, senzibilita bílý slon – čistá moudrost v nejvyšších čakrách, počínaje ádžňá- čakrou, se nevyskytují žádné zvířecí symboly
Božstvo Pašupati-Mahádéva – "Pán zvířat" (jedna z podob Šivy) Brahmá – stvořitel, Sarasvatí – moudrost, rozum, schopnost rozlišovat (vivéka) Višnu – lidské vědomí, evoluce, oheň, Lakšmí – blahobyt a štěstí (v protikladu k šalebné máje) Šiva a Šakti – vědomí a příroda Brahmá – Stvořitel, vědomí Šiva – vědomí, Já, Šakti – příroda, Božská Matka Ádi-Šiva – Nejvyšší vědomí, Nejvyšší Já
Symboly šedý šivalingam – nevědomí, had – kundalini-šakti, energie, trojúhelník postavený na špici – tvoření, probuzení půlměsíc: cit, příliv a odliv, ženský cyklus trojúhelník, postavený na špičce – probuzení, rozvoj nov – proměnlivost, cesta k dokonalosti měsíc – mysl, pocity, spojení s bindu- čakrou kouřově zbarvený šivalingam – ne zcela pročištěné vědomí bílý šivalingam – čisté vědomí
Vlastnosti a aspekty hranice mezi zvířecím a lidským vědomím, nevědomí, sídlo karem z minulých životů, osud první lidský rozvojový stupeň, podvědomí, hiranaja-garbha – "zlaté lůno", prárabdha-karma – vliv minulých činů na osud lidské vědomí, setkání prány a apány, distribuce potravy v těle, sídlo slova sídlo živoucího světla (džívana-džjóti), láska, porozumění, soucit, schopnost odpouštět, samádhi boží lásky, schopnost naplňovat svá přání, síla slova, spontánní opakování mantry, sídlo citu a emocí, básnické nadání, umělecký talent neutralizace jedu, očista, mluvní projev sídlo gurua, vnitřního Mistra, místo, kde se setkává idá, pingalá a sušumnná, konec karem osvobození (mókša)
pozitivní kreativita, probuzení skrytých sil, iččhá-šakti – síla vůle, krijá-šakti – tvůrčí síla jas, pohoda, sebevědomí probuzení božské lásky čistota, jas, překonání problémů a zábran, slovní a hudební umělecká schopnost, kreativita
negativní nevědomí, nevědomost sobectví, vášeň, pýcha, závist, pochybnosti, lenost atd. blokování energie, spalování nektaru z bindu-čakty proměnlivé city, stagnace ve vývoji komplexy, strach, nervozita
Prána apána – vyměšování také apána samána – distribuce živin v těle prána – dech udána – pomáhá přijímat pevnou i tekutou stravu
Sféra bhúrlóka – fyzická sféra bhuvarlóka – astrální rovina svárlóka – nebeská rovina marharlóka – rovnováha sžanarlóka – lidská úroveň taparlóka – rovina čistoty satjalóka – rovina pravdy
Planeta Mars Merkur Slunce Venuše Jupiter Saturn hvězda Slunce
Princip ego, pýcha/princip Rudry vědomí/princip Nárájany, paměť rozhodování, princip Brahmá sankalpa-vikalpa (proměnlivost ve smýšlení), měsíc – proměnlivost princip Brahmy, tvorby schopnost rozlišování samádhi – jednota poznávajícího, procesu poznání a poznaného
Drahokam onyx beryl rubín safír křišťál opál diamant
Kov olovo zinek železo měď rtuť stříbro zlato
Chemický prvek vápník sodík síra draslík křemík chlór flór
Znak vášeň hněv smutek oslnění (příčina připoutanosti) strach vědění, poznání
Pocit alasja – lenost klánti – únava hlad žízeň spánek, sen nejvyšší čistá blaženost nejvyšší blaženost
Smyslový orgán nos, orgán čichu/princip Ašvini jazyk/princip Varuny, čidlo chuti oči, princip Slunce – Súrja, vidění, vizualizace kůže/princip Váju, hmat uši/ústrojí rovnováhy, sluch "třetí oko" – moudrost, intuice
Znamení vyměšování chuťová esence forma, podoba dotek zvuk rozjímání, přemítání
Chuť trpká, hořká slaná ostrá trpká kyselá sladká
Projev stažení, smrštění pohyb spalování, hoření rozpínání pročištění, rozpouštění prázdnota
Část těla kosti maso nohy/princip Upéndry (chůze, pohyb) ruce/princip Indry, dávat a přijímat vlasy, chlupy
Orgán konečník/princip zmaru pohlavní orgány/princip Pradžápatiho, plození, rozmnožování nervy kůže ústa/princip Agni, řeč intelekt

 

Sekret moč hormony krev pot slina
Žláza zárodečná žláza nadledvinky pankreas (slinivka břišní) thymus – podvěsek mozkový štítná žláza hypofýza epifýza
Plexus sakrální hypogastricus (nervová síť v podbřišku) solární plexus kardialis karotis medulla oblongata (prodloužená mícha) mozek
Jiná označení kořenná čakra, múla-kamala, múla-prakrti pánevní centrum nábhi-kamala, pupeční centrum, centrum ohně hrfaja-kamala, čintámaní hrdelní centrum, kantha-kamala centrum uprostřed obočí, guru-čakra, "třetí oko", trikutí tata, bhrúkutí tata, trivéní tata, trinétra, sangama brahmarandhra, lotos v tisíci okvětními plátky, zřídlo světla
Význam názvu múla=kořen, původ, zdroj, ádhára=základ svá=já, adhišthána=sídlo mani=perla, drahokam, púra=místo, město, sídlo, tvrz anáhata náda=nekonečný, neohraničený zvuk, nezrozený a nezanikající viš=nečistota, jed, šuddhi=očista, pročišťování ádžňá=rozkaz, příkaz, vědění, moudrost sahasra=tisíc, nekonečný počet