Mediální psaní je další forma získávání informací, nebo poselství z jednohmotného světa lidem.

 

Existuje několik druhů mediálního psaní. Automaticko-mechanické, inspirační a intuitivní.

 

Automaticko-mechanické
Ruka se pohybuje zcela automaticky aniž by jste věděli co budete psát, nebo co vám jednohmotná bytost hodlá sdělit. Sdělování může být i v cizích jazycích, které nemusíte ovládat. Takto vzniknou kresby a obrazy.

 

Inspirační psaní
Projevuje se v podobě hlasitého myšlení v nitru, nebo mimo sebe. Víte předem co vám chce jednohmotná bytost sdělit.

 

Intuitivní psaní
Máte pocit, jakoby jste psali sami. Kladené otázky jsou zodpovězeny okamžitě. Máte dojem, jakoby jste odpovědi na otázky sami věděli. Ruka píše plným vědomím slova či věty, aniž by jste něco slyšeli nebo byli k něčemu inspirováni.