Rei - vesmírná, ki - energie

 

Reiki je vesmírná energie. Reiki naplňuje naše tělo v energetických drahách ve fyzickém těle i v auře.Tím odstraňuje všechny blokády, které brání průtoku energie k jednotlivým orgánům.
Pokud přiložíme ruce kamkoliv na tělo, Reiki blokády najde sama tím, že postupně naplní všechny dráhy.Spontální a nevědomé naplňování drah však probíhá velmi pomalu a životní energie se spotřebovává v těle rychleji než stačí dráhy plně zaplnit. Proces se proto velmi urychluje vědomou prosbou o léčení konkrétního orgánu. Nejvhodnější způsob vědomé prosby je použití systému přikládání rukou, protože zde jde reiki přímo a vědomě ke konkrétním orgánům. Přitom je použití jednoduché, protože každá poloha je samostatným rituálem podporovaným mnoha lidmi, kteří tuto polohu používají. Tím má Reiki zakódóváno, kam má jít a není třeba jí to říkat složitými a zbytečnými slovy. Po ošetření energie naplní dráhu souvisící s konkrétním orgánem, naplní všechny dráhy energií i v auře, které s tímto orgánem souvisí a tím orgán získá nový přísun životní energie a začne se sám regenerovat. Tím dojde k vyléčení. Při tomto způsobu léčení můžete časem pozorovat ve svém životě změny.  Budete stále plní životní energie, získáte zdraví, a to se projeví ve vaší větší radosti ze života, což vám přinese i pozitivní změny ve vztazích.Proto je vhodné používat Reiki i pro prevenci a dbát na dodržování duchovních principů Reiki.
Přestože Reiki léčí velmi účinně, nenahrazuje lékaře. Při nemoci nebo úrazu je důležité vždy nejdříve přivolat lékaře a teprve potom začít působit pomocí Reiki.